Изпрати съобщение

Вашето съобщение трябва да съдържа 20 символи. Съобщението не може да бъде повече от 2000 символа
Не е попълнено задължителното поле
Невярно е попълнено полето
Невярно е попълнено полето

Чаши

Чаши
Група: Стъклария

Описание

Стъклото, в чистата си форма, е прозрачен, относително здрав, твърд, по същество инертен и биологически неактивен материал, който може да бъде оформен в много гладка непропусклива повърхност. Тези качества водят до множество употреби на стъклото. Стъклото обаче е крехко и се чупи на остри парчета. Тези свойства могат да се модифицират или дори да се променят напълно с добавянето на други съставки или чрез топлинна обработка. Стъклата са хомогенни аморфни материали, произвеждани обикновено при бързо охлаждане на подходящ разтопен вискозен материал, при което не се оставя време за образуването на подредена кристална решетка. Стъклата могат да бъдат направени от много материали, въпреки че обикновено се използват само няколко вида. Обикновеното стъкло се състои предимно от аморфен силициев диоксид (SiO2), химичното съединение, образуващо кварца или, в поликристалната си форма, пясъка. Чистият кварц има точка на топене около 2000 °C, така че две други съставки се добавят към пясъка при производството на стъкло. Едната е натриев (Na2CO3) или калиев карбонат (K2CO3), който понижава точката на топене до около 1000 °C. Содата обаче прави стъклото водоразтворимо, което явно е нежелателно, така че се добавя трети компонент, вар (калциев оксид, CaO), която възстановява неразтворимостта във вода. Тъй като стъклото е здраво и нереактивно, то е много полезен материал. Много предмети от всекидневието се правят от стъкло. Чашите и бутилките често са стъклени, както и електрическите крушки, огледалата, екранните тръби на компютърни монитори и телевизори, прозорците. В лабораториите, извършващи изследвания в областта на химията, биологията, физиката и много други области, колби, епруветки, лещи и друго лабораторно обзавеждане често са направени от стъкло. За тези цели обикновено се използва боросиликатно стъкло (като Пирекс), заради неговата здравина и нисък коефициент на топлинно разширение, позволяващи по-голяма точност на измерванията при експерименти с нагряване и охлаждане. За приложенията с особено високи изисквания се използва кварцово стъкло, въпреки че то е много трудно за обработка. Повечето такива стъкла се произвеждат масово чрез различни промишлени технологии, но много големи лаборатории се нуждаят от толкова много специфични стъклени предмети, че поддържат собствени стъкларски работилници.

Добавено: 08.02.2012, Обновено: 25.02.2013

View in catalog

With this product also purchased

Описание

Атрактивни цени на Чаши в Търговище (България) от компания Тракия глас България, ЕАД.